You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Kvaliteedi tagamine

Ettevõte

 • 9001:2015 - kvaliteedijuhtimissüsteem
 • ISO 14001:2015 - keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises ja hooldamises, haljastus ja heakorratöödes
 • Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu sertifikaadid - kinnisvara haldus HA** kinnisvara hooldus HO**

Eksperdid

 • Kinnisvarahaldurid kutsetunnistusega
 • Kinnisvarahooldajad kutsetunnistusega
 • Ehitusjuht - omanikujärelevalve teostaja

Meie väärtused

 • Klientide ja teiste huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine
 • Kvaliteedi ja tähtaegsuse ning muude kliendile antud lubaduste täimine tööde teostamisel
 • Loodusressursse säästlik kasutamine
 • Materjalide, tehnoloogiate ja töövõtete kasutamine, mis ei kahjusta keskkonda ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele
 • Meetmete rakendamine reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks
 • Ettevõtte töötajate oskuste arendamine ja nende teadlikkuse tõstmine läbi koolitusprotsessi
 • Ettevõtte efektiivsuse suurendamine läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise
presentatsioon veenäidud teenused hinnapäring