You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Teadmised ja kogemused kinnisvara haldamisel ja hooldamisel

Meie teenused

 • Kinnisvara valitsemine KÜ/vara omaniku juhatuse funktsiooni täitmine
 • Haldusteenus personaalne haldur KÜ-le
 • Hooldusteenus tehnosusteemide hooldamine ja remont
 • Heakorratööd sisse- ja välikoristus, haljastustööd
 • Ehitus- ja remonttööd trepikojad, õuealad, tehnorajatised, järelevalve ja üldehitus
 • Muud Teenused raamatupidamine, õigusabi

Meie lahendused korterelamutele

 • Haldusteenuspersonaalne haldur KÜ-le
 • Majade valitsemineKÜ juhatuse funktsiooni täitmine
 • Hooldusteenustehnosusteemide hooldamine ja remont
 • Heakorratöödsisse- ja välikoristus, haljastustööd
 • Ehitus- ja remonttöödjärelevalve ja üldehitus
 • Muud Teenusedraamatupidamine, õigusabi

Meie lahendused kinnisvara omanikele

 • Kinnisvara valitsemineKorralduslikud tegevused vara säilimiseks
 • Hooldusteenustehnosusteemide hooldamine ja remont
 • Heakorratöödsisse- ja välikoristus, haljastustööd
 • Ehitus- ja remonttöödtrepikojad, õuealad, tehnorajatised

Jõgeva Elamu Halduse OÜ omab Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt väljastatud sertifikaate - kinnisvara halduse tegevuse (**) klassi sertifikaati ja kinnisvara hoolduse tegevuse (**) klassi sertifikaati. Ettevõttes on välja töötatud rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele vastav integreeritud kvaliteedi ja keskkonnajuhtimissüsteem.

Jõgeva Elamu Halduse loob oma klientidele puhtama ja turvalisema keskkonna ning viib oma teenused järgmisele tasemele, kasutades keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja tavasid.

presentatsioon veenäidud teenused hinnapäring