FIRMAST
TEENUSED
PERSONAL
HINNAPAKKU-
MISE PÄRING
INFO
VIITED
KASULIK TEADA
VEENÄIDUD
JÄÄTMETE KÄITLEMINE:
«Korraldatud jäätme-
  veo piirkonnad
«Jäätmeveo
  piirkonnad
 

Jõgeva Elamu Halduse AS
Betti Alveri 2a
48305 Jõgeva
Registrikood 12397675
KMKR nr. EE101615789
tel 776 6930
faks 776 6932
e-post: jogevaelamu@halduse.com
kinnisvara haldamine ja hooldamine
haljastus- ja heakorratöödAS Jõgeva Elamu
Betti Alveri 2a
48305 Jõgeva
Registrikood 10254782
KMKR nr. EE100388981
tel 776 6933
e-post: info@jogevaelamu.ee
jäätmete käitlemine

 
Termograafia -