Tel. (+372) 52 56 943

Firmast

11

Aktsiaselts Jõgeva Elamu asutati 03.09.1997 munitsipaalettevõttest Jõgeva Linna Elamuosakond.28.02.2013 reorganiseeriti AS Jõgeva Elamu kaheks iseseisvaks ettevõtteks. Jõgeva Elamu Halduse OÜ on AS Jõgeva Elamu õigusjärglane kinnisvara haldamise ja hooldamise tegevusvaldkonnas.Jõgeva Elamu Halduse OÜ haldab 50 elamut Jõgeva linnas ning teeb koostööd enam kui 1000 korteriomanikust kliendiga.Firma on Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu liige alates 2000.aastast. Jõgeva Elamu Halduse OÜ omab EKKL poolt väljastatud sertifikaate: kinnisvara hoolduse tegevuse **klassi sertifikaati ja kinnisvara halduse tegevuse **klassi sertifikaati.Jõgeva Elamu Halduse osaühingus on välja töötatud ja juurutatud rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele vastav integreeritud kvaliteedi ja keskkonnajuhtimissüsteem, mille käsitlusalaks on kinnisvara hooldamine ja haldamine, haljastus- ja heakorratööd. Sertifikaadid on väljastatud mais 2020 Bureau Veritas OÜ poolt (esmane sertifitseerimine toimus mais 2005). Ettevõtte peamised kvaliteedi- ja keskkonnaalased põhimõtted on järgmised:

  • tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
  • tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine tööde teostamisel;
  • kasutada loodusressursse säästlikult;
  • kasutada materjale, tehnoloogiaid ja töövõtteid, mis ei kahjusta keskkonda ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele;
  • rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks;
  • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
  • tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine.

Termograafia

Veenäidud

Teenused

Hinnapäring